EN BYGGDAGBOK SOM FOKUSERAR PÅ DET VÄSENTLIGA

Vilken information är viktig, och vilken är inte det?

Vilka saker är bra och vilka är utmanande?
Hurdan information vill du att byggdagboken skall innehålla (snabbt och enkelt)?

Alla projekt, om det är frågan om byggandet, programvara eller andra projekt, har gemensamma nämnare. Alla projekt har utmaningar, höjdpunkter och händelser. Dock visar inte en traditionell byggdagbok direkt (eller enkelt) hurdana utmaningar eller bekymmer som byggprojektet har. Vad om byggdagboken tydligt skulle innehålla information om bekymmren och vad man gjort för att korrigera dem?


Används för mycket tid till att fylla i byggdagboken?

Det är lätt att tro att byggdagboken är ett bärbart dokument som innehåller all information om händelserna på byggplatsen. Ändå är strörsta delen av händelserna, som varuleveranserna och erbjudanden, i själva verket skilda dokument som i sih´g själva är viktigare än informationen skriven i dagboken. Byggdagboken skall vara snabbt och enkelt ifyllbar och fokusera på relevanta detaljer; händelser, bekymmer och höjdpunkter. Bara ett bildgalleri uppfyller inte det här behovet fastän det är viktigt att lägga till bilder i byggdagboken.

Prova i 30 dagar gratis!