TYÖMAAPÄIVÄKIRJA, JOKA KESKITTYY OLENNAISEEN

Mikä tieto on tärkeää ja mikä ei?

Mitkä asiat ovat hyvin ja mitkä ovat haasteellisia?
Mitä tietoa haluaisit työmaapäiväkirjan kertovan (nopeasti ja vaivattomasti)?

Kaikilla projekteilla, on kyse rakentamisesta, ohjelmistosta tai muusta projektista, on yhteisiä nimittäjiä. Kaikilla projekteille on haasteita, kokokohtia ja tapahtumia. Kuitenkaan perinteinen työmaapäiväkirja ei suoraan (tai ainakaan vaivattomasti) osoita mitä haasteita tai huolenaiheita rakennusprojektilla on. Mitä jos työmaapäiväkirja selkeästi sisältäisi tiedon huolenaiheista ja mitä niiden korjaamiseksi on tehty?


Kuluuko päiväkirjan täyttämiseen liikaa aikaa?

Olisi helppo ajatella, että työmaapäiväkirja on kaikenkattava dokumentti, joka sisältää kaiken tiedon työmaan tapahtumista. Kuitenkin suuri osa tapahtumista, kuten tavaratoimitukset ja tarjoukset, ovat itseasiassa erillisiä dokumentteja, jotka itsessään ovat tärkeämpiä kuin päiväkirjaan kirjoitetut tiedot.

Työmaapäiväkirjan tulisi olla nopeasti ja vaivattomasti täytettävissä ja keskittyä projektin kannalta oleellisiin seikkoihin; tapahtumiin, huolenaiheisiin ja kokokohtiin. Pelkkä kuvagalleria ei kuitenkaan tätä tarvetta täytä, vaikkakin kuvien lisääminen päiväkirjaan on sinänsä tärkeää.


Onko valvoja mukana projektissa, tarvitaanko säätietoja?

Hyvä työmaapäiväkirja antaa käyttäjälleen mahdollisuuksia ottaa käyttöön tai poistaa ominaisuuksia, joita ei tarvita. Jos kyseessä on remontti, joka tehdään sisätiloissa, niin säähavainnolle ei ole tarvetta. Myös silloin kun työmaapäiväkirjaa käytetään yrityksen sisäisenä dokumenttina, niin tulisi olla mahdollisuus ottaa valvojan asiat pois käytöstä.


Kokeile 30 päivää ilmaiseksi.